ข้อมูล

Ephemeris ของวันที่ 12 พฤศจิกายน


1982: ยูริ Andropovอดีตหัวหน้า KGB ประสบความสำเร็จ Leonid Brezhnev ในตำแหน่งหัวหน้าพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียต

1933: ชัยชนะของนาซีในการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติในเยอรมนีมีเพียงผู้สมัครเท่านั้น

1774 : พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 จัดตั้งรัฐสภาขึ้นใหม่ซึ่งจะบ่อนทำลายอำนาจของตน

1035: ชาวแอกซอนใช้อังกฤษ ไปยังชาวเดนมาร์กซึ่งพวกเขาจะรักษาไว้จนกว่าจะถึงการขึ้นฝั่งของวิลเลียมผู้พิชิตในปี 1066    วิดีโอ: Talking Thailand - คำผกา ชวนตดสตกเกอร รถคนนไมมธนาธรหลง ทพานน โผลแซะ. แต หนาแตก! (มกราคม 2022).