ใหม่

Hugo ช่วยชีวิตโดยสิ้นเชิงของLutèce


สนามกีฬาของLutèceซึ่งถูกทำลายในระหว่างการรุกรานในปีค. ศ. 280 ตกอยู่ในการลืมเลือนระหว่างการก่อสร้างกำแพงโดยรอบในศตวรรษที่ 13 โดยฟิลิปป์ออกุสต์ ต้องขอบคุณ Victor Hugo ที่เขียนจดหมายถึงสภาเทศบาลว่าใคร ๆ ก็สามารถเดินเล่นในสนามกีฬาลูเตซได้ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2439


วิดีโอ: ซเครต ความลบของชวต ตอน ความเศราฆาเราได วนท 10 กนยายน 2558 45 AMARIN TV HD ชอง 34 (กันยายน 2021).