ข้อมูล

Mitsubishi A6M3 Zero จากด้านล่าง


Mitsubishi A6M3 Zero จากด้านล่าง

ภาพนี้แสดงให้เห็น Mitsubishi A6M3 ที่มองจากด้านล่าง ซึ่งแสดงให้เห็นปลายปีกแบบเหลี่ยมของรุ่นนี้


ดูวิดีโอ: 1:72 Mitsubishi A6M3 Type 22 Step by Step Model Aircraft Build. Hiroyoshi Nishizawa (มกราคม 2022).