ข้อมูล

วันซักผ้าบนเรือ USS Houston (CA-30), ทศวรรษที่ 1930


วันซักผ้าบนเรือ USS Houston (CA-30), ทศวรรษที่ 1930

ภาพนี้แสดงให้เห็นวันซักผ้าบนเรือลาดตระเวนหนักชั้น Northampton USS ฮูสตัน (CA-30) ในช่วงทศวรรษที่ 1930 เครื่องในพื้นหลังที่มีป้าย 'American Thermo-ven' ที่มองเห็นได้บางส่วน น่าจะเป็นเครื่องทำให้แห้ง


ดูวิดีโอ: เรองราวของเรอประจญบาน USS NEW JERSEY BB-62 ตอน หกปกจกรวรรดญปน (ธันวาคม 2021).