ข้อมูล

เครื่องบินทะเล Curtiss Twin JN ในน้ำตื้น


เครื่องบินทะเล Curtiss Twin JN ในน้ำตื้น

ที่นี่เราเห็นเครื่องบินทะเล Curtiss Twin JN หนึ่งในสองลำของกองทัพเรือสหรัฐฯ ในน้ำค่อนข้างตื้น จากมุมนี้ เราจะเห็นหม้อน้ำทรงกลมที่ใช้กับเครื่องบินลำนี้ เครื่องยนต์ที่เปิดโล่ง และลูกเรือสองคน โดยผู้สังเกตการณ์นั่งอยู่ที่จมูกและนักบินครึ่งหนึ่งยืนอยู่ในห้องนักบินหลังปีก


ดูวิดีโอ: นบ ใหถงพอ: เครองบนทะเลสญชาตไทย 14. 60 (มกราคม 2022).