ข้อมูล

ภูเขาสีขาว

ภูเขาสีขาว


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

White Mountains เป็นเทือกเขาที่ครอบคลุมพื้นที่ประมาณหนึ่งในสี่ของมลรัฐนิวแฮมป์เชียร์และบางส่วนของรัฐเมน เทือกเขาสีขาวรวมถึงยอดเขาที่สูงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอเมริกา (Mount Washington) และถือเป็นเทือกเขาแอปปาเลเชียนที่ขรุขระที่สุด


ดูวิดีโอ: ดวน! 4ชาตระงบฉดโมเดอรนา หวงอายนอยเสยงหวใจอกเสบ. TNN ขาวคำ. 7. 64 (อาจ 2022).