ข้อมูล

การก่อตัวของอากาศยานตะวันออก FM-2 Wildcats


การก่อตัวของอากาศยานตะวันออก FM-2 Wildcats

ที่นี่เราเห็นการก่อตัวของ Eastern Aircraft FM-2 Wildcats ซึ่งเป็นรุ่นการผลิตล่าสุดของ Grumman F4F Wildcat และเครื่องบินที่เบากว่าและมีประสิทธิภาพดีกว่า มิฉะนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับ F4F มาก


ดูวิดีโอ: RTAF L-39 wing41 การบน @ ดอนเมอง (ธันวาคม 2021).