ข้อมูล

USS Jeffers (DMS-27) ในทะเล 23 กรกฎาคม 1941

USS Jeffers (DMS-27) ในทะเล 23 กรกฎาคม 1941


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

USS Jeffers (DMS-27) ในทะเล 23 กรกฎาคม 1941

ที่นี่เราเห็นเรือพิฆาตชั้น Gleaves USS เจฟเฟอร์ส (DMS-27) ในทะเลเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 ในรูปแบบเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบเร็วของเธอ อุปกรณ์กวาดทุ่นระเบิดบางส่วนสามารถเห็นได้ที่ท้ายเรือ


ดูวิดีโอ: ญปนยกพลขนบกบกไทย:สมเดจพระจกรพรรดญปนคดคานเมอทหารขอบกไทยเพราะเหตใด?? (อาจ 2022).