ข้อมูล

ศูนย์โรงพยาบาลสปริงโกรฟ

ศูนย์โรงพยาบาลสปริงโกรฟ


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Spring Grove Hospital Center (SGHC) ซึ่งเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยรัฐแมริแลนด์ ตั้งอยู่ในวิทยาเขตที่สวยงามขนาด 200 เอเคอร์ในใจกลางเมือง Catonsville รัฐแมริแลนด์ สิ่งอำนวยความสะดวกขนาด 436 เตียงอยู่ภายใต้การปกครองของกรมอนามัยและสุขภาพจิต สปริงโกรฟก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2340 มีชื่อเสียงมายาวนานในด้านการดูแลและรักษาจิตเวชที่มีคุณภาพ และได้รับการยอมรับว่าเป็นอาคารเก่าแก่เป็นอันดับสอง โรงพยาบาลจิตเวชที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในสหรัฐอเมริกา ได้รับการรับรองโดย Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organisations (JCAHO) มากกว่าโรงพยาบาลจิตเวช SGHC ให้บริการทันตกรรม อาหาร รังสี และการฟื้นฟูสมรรถภาพ Spring Grove ร่วมกับศูนย์วิจัยจิตเวชแมริแลนด์ดำเนินการหน่วยวิจัยการรักษา (ทรู). โครงการวิจัยการรักษาของโรงพยาบาลทุ่มเทให้กับสาเหตุและการรักษาโรคจิตเภทเท่านั้น พิพิธภัณฑ์ศิษย์เก่าศูนย์โรงพยาบาลสปริงโกรฟ ที่อาคารการ์เร็ตต์ จัดแสดงภาพถ่ายและภาพวาดจากตลอดประวัติศาสตร์ของโรงพยาบาล นอกจากนี้ยังมีห้องสมุดขนาดเล็ก เฟอร์นิเจอร์ย้อนยุคหลายชิ้น และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในยุคแรกๆ นอกจากนี้ SGHC ยังทำหน้าที่เป็นสถานที่ฝึกอบรมทางคลินิกสำหรับนักเรียน ผู้อยู่อาศัย และเพื่อนฝูง สาขาหลักของความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ เภสัชคลินิก จิตวิทยา การแพทย์ การพยาบาล งานสังคมสงเคราะห์ กิจกรรมบำบัด และการให้คำปรึกษาด้านอภิบาล


อาคารโรคจิต (ฟอสเตอร์-เวด)

อาคารดูแลผู้ป่วยที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในวิทยาเขตของศูนย์โรงพยาบาลสปริงโกรฟ อาคารฟอสเตอร์-เวด เป็นอาคารสองหลังที่แยกจากกัน โดยพื้นฐานแล้ว สร้างขึ้นห่างกันประมาณ 12 ปี อาคารทั้งสองหลังนี้ (ปัจจุบันแยกจากกันของอาคารเดียว) คือ Foster Clinic (ที่แสดงด้านบน) -- ซึ่งประกอบด้วยส่วนตรงกลางและทางตะวันออกรวมกัน หรือปีก "Foster"" (ค.ศ. 1914) และทางตะวันตก หรือปีก "Wade" (ค. . 1926). ศิลาหัวมุมซึ่งพบที่ฐานขวาของอาคารส่วนตรงกลางวางในปี พ.ศ. 2457 และส่วนแรกของอาคารส่วนใหญ่ กล่าวคือ ส่วนตรงกลางและปีกด้านตะวันออก (ทั้งสองที่เห็นด้านบน) เสร็จสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุด พ.ศ. 2460 อย่างไรก็ตาม การก่อสร้างถูกขัดจังหวะด้วยการตัดงบประมาณและการขาดแคลนแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกครั้งที่ 1 และแม้แต่ส่วนแรกของอาคารเหล่านี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จจนถึงปี พ.ศ. 2463 (ส่วนตรงกลางและปีกด้านตะวันออกของอาคารดังที่แสดงด้านบนนี้ เป็นทางการ เปิดเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2463) เมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 1 รัฐบาลกลางได้บริจาคเงินจำนวน 25,000 เหรียญสหรัฐสำหรับค่าใช้จ่ายในการทำส่วนแรกเหล่านี้ให้เสร็จสิ้น โดยเข้าใจว่าเมื่อสร้างแล้วเสร็จ อาคารจะพร้อมใช้งานในช่วงระยะเวลาหนึ่งตาม โรงพยาบาลสำหรับทหารผ่านศึกป่วยทางจิต

ภาพด้านบนถ่ายเมื่อประมาณปี 1920 ถ้าคุณมองใกล้ ๆ คุณจะสังเกตเห็นว่าในภาพนี้ ปีกด้านตะวันตก ทางซ้ายมือเมื่อหันหน้าเข้าหาอาคาร หายไป แน่นอน นั่นเป็นเพราะตอนที่ถ่ายภาพปีกตะวันตกยังไม่สร้าง อันที่จริง หกปีผ่านไประหว่างเวลาที่ส่วนศูนย์และปีกตะวันออก ("Foster Clinic") เปิดในปี 1920 และเวลาที่เริ่มการก่อสร้างปีกฝั่งตะวันตกในปี 1926 ควรสังเกตว่าทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก ปีกเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบดั้งเดิม แต่อาคารถูกสร้างขึ้นในสองส่วนเนื่องจากข้อจำกัดด้านเงินทุน เมื่อปีกตะวันตกสร้างเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2470 อาคารฟอสเตอร์-เวดในที่สุดก็ยืนขึ้นตามที่ได้รับการออกแบบมาแต่แรกเริ่ม แต่หลังจากนี้เริ่มก่อสร้างได้ประมาณ 13 ปี

การเพิ่มความซับซ้อนเพิ่มเติมให้กับสิ่งที่พิสูจน์ในภายหลังว่าเป็นประวัติศาสตร์การตั้งชื่อที่ค่อนข้างสับสน รากฐานที่สำคัญ (แทบไม่เห็นในภาพถ่ายด้านบนเป็นแพทช์สีขาวขนาดเล็กด้านหลังเสาขวาสุด) ไม่ได้กล่าวถึงทั้งชื่อ "Foster" หรือชื่อ "Wade" แทน มันอ่านว่า: "อาคารโรคจิตเวช 1914" นั่นเป็นเพราะว่าอาคารนี้เมื่อแรกเริ่มได้รับการออกแบบ และในขณะที่อยู่ภายใต้อาคาร Cornerstone อาคารฟอสเตอร์-เวด (แต่เดิมคือ "อาคารจิตเวช") เป็นที่รู้จักในชื่อนั้นเป็นครั้งแรก อย่างไรก็ตาม ในปี 1919 (ปีก่อนการก่อสร้างเสร็จและถูกยึดครอง) "อาคารจิตเวช"* ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "A.D. อาคารอุปถัมภ์" ในความทรงจำของรัฐมนตรีและเหรัญญิกของโรงพยาบาล อาร์เธอร์ ดี. ฟอสเตอร์ ซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อต้นปีนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารอเนกประสงค์สำหรับการรักษา "acute [ผู้ป่วยทางจิต] กรณี" (การรับเข้าใหม่) เช่นเดียวกับการดูแลและรักษาผู้ป่วยจิตเวชที่ป่วยทางร่างกาย "Foster Clinic" ตามที่เรียกในต้นปี ค.ศ. 1920 มีอาการเฉียบพลัน (รับสมัคร) ) หอผู้ป่วยจิตเวช เช่นเดียวกับหน่วยแพทย์/ศัลยกรรม ห้องผ่าตัด ห้องปฏิบัติการวินิจฉัย และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อจัดการกับสภาพทางการแพทย์และศัลยกรรมทั่วไป (บริการเหล่านี้ถูกย้ายไปที่อาคารการ์เร็ตต์ในเวลาต่อมาเมื่ออาคารนั้นเปิดในปี 2477)

การใช้งานครั้งแรกของฟอสเตอร์คลินิกเป็นเหมือนโรงพยาบาลจิตเวชของทหารผ่านศึกมาหลายปี (พ.ศ. 2463-2563) และผู้ป่วยรายแรกเป็นผู้ป่วยจิตเวชในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง รัฐบาลสหพันธรัฐย้ายทหารผ่านศึกไปยังโรงพยาบาลทหารผ่านศึกที่สร้างขึ้นใหม่ที่ Perry Point รัฐแมริแลนด์ในปี พ.ศ. 2468 และจนกระทั่งถึงเวลานั้น โรงพยาบาล Spring Grove State Hospital ก็พร้อมใช้อย่างเต็มรูปแบบ แม้ว่าในช่วงเวลานี้ "Foster Clinic" จะเป็นสถานพยาบาลจิตเวชสำหรับทหารผ่านศึกในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นหลัก แต่มีรายงานว่าทหารผ่านศึกคนอื่น ๆ รวมถึงทหารผ่านศึกจากสงครามสเปนอเมริกันได้รับการดูแลที่นั่น มีรายงานด้วยว่าผู้ป่วยกลุ่มแรกจำนวนหนึ่งเป็นทหารผ่านศึกที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งซิฟิลิสระดับอุดมศึกษา

อาคารนี้ได้รับชื่อปัจจุบันคืออาคารฟอสเตอร์-เวด เมื่อปีกตะวันตกสร้างเสร็จในเดือนกันยายน พ.ศ. 2470 และแน่นอนว่า "Wade" ใน "Foster-Wade" คือ J. Percy Wade, MD, ผู้กำกับการ Spring Grove สำหรับ 31- ปี (พ.ศ. 2439 ถึง พ.ศ. 2470) เขาเพิ่งเกษียณอายุเมื่ออาคารได้รับการอุทิศ และปีกใหม่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา (มีรายงานว่าดร.เวดอยู่ในพิธีเปิด) นอกจากอาคารฟอสเตอร์-เวดแล้ว เวดอเวนิว (แต่เดิมเรียกว่า Asylum Lane) ดูเหมือนจะได้รับการตั้งชื่อตามเขา ถึงแม้ว่ามันอาจจะได้รับการตั้งชื่อตามสมาชิกคนสำคัญของเขา ตระกูล. อย่างเป็นทางการแล้ว ฝั่งตะวันออกที่เก่ากว่า กล่าวคือ ห้องผ่าตัดใน Foster Clinic ปีกด้านขวาขณะที่คุณหันหน้าเข้าหาอาคาร กลายเป็นที่รู้จักในชื่อ "Foster Wing" ปีกตะวันตกที่ใหม่กว่า กล่าวคือ ปีกไปทางซ้ายขณะที่คุณหันหน้าเข้าหา อาคาร กลายเป็น "Wade Wing" และ ณ กันยายน 1927 อาคารทั้งหมดกลายเป็นที่รู้จักในชื่อที่เราใช้ในปัจจุบัน นั่นคือ "Foster-Wade Building" สับสน? โดยสรุป ในประวัติศาสตร์กว่า 86 ปีของอาคาร ฟอสเตอร์-เวด บิวดิ้งเป็นที่รู้จักจากชื่อต่างๆ มากมาย เหล่านี้รวมถึงอาคารโรคจิต (1914 - 1919), A.D. Foster Building (1919 - 1920), The Foster Clinic (2463 - 1927) และอาคาร Foster-Wade (1927 - ปัจจุบัน)

อาคารนี้ยังคงเป็นโครงสร้างที่ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของประวัติศาสตร์การรักษาสุขภาพจิตของรัฐและรัฐบาลกลางในรัฐแมรี่แลนด์โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่เรียกว่าหรือเรียกว่าอะไร

มีการเชื่อมต่อกับอาคารหลักด้วยอุโมงค์ใต้ดินที่ยังคงมีอยู่ ** ชั้นบนของปีกตะวันตกของอาคารฟอสเตอร์-เวด ได้รับการบูรณะขึ้นใหม่อย่างมากหลังจากเกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ (เห็นได้ชัดว่าเกิดจากการสูบบุหรี่โดยผู้ป่วยในห้องซักรีดโดยประมาท ) ในปี 1950 ตามคำให้การของพยาน ความร้อนจากไฟนั้นรุนแรงมากจนทำให้เกิดการระเบิดที่พัดส่วนหลังคาของอาคารออกไป โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ในปีถัดมา อาคารนี้ถูกใช้เพื่อรักษาผู้ป่วยทางนิติเวช อาคารฟอสเตอร์-เวดถูกปิดเป็นอาคารดูแลผู้ป่วยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 และปัจจุบันใช้เป็นอาคารเก็บของ แม้ว่าตัวอาคารจะได้รับความเดือดร้อนจากความว่างเปล่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ไม่เคยได้รับการปรับปรุงใหม่อย่างกว้างขวาง ดังนั้นภายในส่วนใหญ่จึงอยู่ในสภาพเดิม

อาคารโรคจิต (ต่อมาคือ ฟอสเตอร์-เวด)

ดังที่ปรากฏในปี ค.ศ. 1915

ปีกตะวันออกของอาคารที่เรียกกันว่าอาคารฟอสเตอร์-เวด ขณะกำลังก่อสร้างในปี ค.ศ. 1915

ห้องอาบแดดของปีกตะวันออก (หรือ "sun parlors") ตั้งอยู่ด้านหลังหน้าต่างโค้งที่เห็นตรงกลางของภาพด้านบน หากต้องการดูภาพห้องเหล่านี้ในปีกตะวันออกหลังจากที่อาคารถูกครอบครอง ให้คลิกที่ห้องอาบแดดตะวันออก หากต้องการดูห้องอาบแดดที่คล้ายกันในปีกตะวันตก ให้คลิกที่ West Solarium

*วันนี้ เราคิดว่าคำว่า "Psychopathic" เป็นการอ้างถึงรูปแบบของพฤติกรรมต่อต้านสังคมหรือพฤติกรรมชักจูง อย่างไรก็ตาม ในปี ค.ศ. 1914 เมื่ออาคารได้รับการตั้งชื่อว่า "การสร้างจิตเวช" คำนี้มักใช้เพื่ออ้างถึงศาสตร์แห่งความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรมโดยทั่วไป ในขณะที่อาคารฟอสเตอร์-เวดเคยเป็นบ้านของคนไข้ทางนิติเวชมาก่อนในประวัติศาสตร์ แต่เดิมอาคารนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจุดประสงค์นั้น และชื่อ "อาคารโรคจิตเภท" ไม่ได้หมายถึงประชากรของผู้ป่วยทางจิตเวช

**อุโมงค์ยังเชื่อมต่ออาคารหลักกับโรงไฟฟ้าเดิม และต่อมากับอาคาร Bland-Bryant และกับโรงไฟฟ้า "new" (1932) โปรดทราบว่าช่องระบายอากาศสำหรับอุโมงค์ฟอสเตอร์-เวดจะมองเห็นได้ในส่วนโฟร์กราวด์ของภาพตรงกลางในหน้านี้ อุโมงค์เหล่านี้ใช้ทั้งสำหรับการเดินเท้าระหว่างอาคารในช่วงสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยและเป็นท่อสาธารณูปโภค ในช่วงต้นทศวรรษ 1930 เจ้าหน้าที่สามารถเดินทางระหว่างอาคารดูแลผู้ป่วยหลัก 3 แห่งของโรงพยาบาล (Main, Foster-Wade และ Bland-Bryant) ได้โดยไม่ต้องออกไปข้างนอก


ศูนย์โรงพยาบาลสปริงโกรฟ - ประวัติศาสตร์

ประวัติสปริงโกรฟ (หมู่บ้าน), ฮูสตันเคาน์ตี้, มินนิโซตา
จาก: The History of Houston County, Minnesota
เรียบเรียงโดย: Franklyn Curtis-Wedge
H. C. Cooper, Jr. & Co.
Winona, Minn. 1919

สปริงโกรฟเป็นหมู่บ้านที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งและเจริญรุ่งเรืองที่สุดในมินนิโซตาตอนใต้ นักเดินทางที่ลงจากรถไฟจะพบกับสวนรูปสามเหลี่ยมที่สวยงาม ซึ่งตั้งตระหง่านด้วยสถาปัตยกรรมอันโอ่อ่าของโบสถ์ Norwegian Evangelical Lutheran โดยมีลานโบสถ์ที่เขียวชอุ่มตลอดปี ขณะที่จากยอดสวนสาธารณะเป็นถนนสายธุรกิจหลักที่มี ธนาคารขนาดใหญ่สองแห่งทั้งสองข้าง และเจ้าของธุรกิจประจำบ้าน ส่วนของที่อยู่อาศัยอาจจะสวยที่สุดในอำเภอแล้ว เพราะคงไม่มีหมู่บ้านใดที่สภาพเป็นสองเท่าของขนาดที่มีบ้านเรือนที่สวยงามมากมาย ศิลปะในสถาปัตยกรรม ทันสมัยเพื่อความสะดวกสบาย และล้อมรอบด้วยสนามหญ้าที่สวยงามเขียวชอุ่มตลอดปี ต้นไม้เด่นเป็นไม้ประดับ

ประชากรเกือบทั้งหมดเป็นชาวสแกนดิเนเวียที่เกิดหรือมาจากบรรพบุรุษ เช่นเดียวกับพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์โดยรอบหมู่บ้าน และความเจริญรุ่งเรืองของคนเหล่านี้เกิดจากความเจริญรุ่งเรืองของหมู่บ้านและประเทศ ตั้งแต่สมัยแรกๆ ประวัติของหมู่บ้านและชนบทเกือบจะเหมือนกันกับประวัติของโบสถ์ ซึ่งเป็นแห่งเดียวในหมู่บ้าน

หมู่บ้านนี้มีโบสถ์หนึ่งแห่ง ธนาคารสองแห่ง หนังสือพิมพ์สด ลิฟต์ 2 ตัว ร้านครีม ร้านโทรศัพท์ บริษัทไฟฟ้าแสงสว่าง และงานประปา และโรงสีอาหาร โรงแรม โรงภาพยนต์สองโรง ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นโรงภาพยนต์ด้วย โรงอุปรากรละครและโรงพยาบาลที่มีชื่อเสียงอย่างกว้างขวางตลอดจนผู้ชายมืออาชีพและบ้านธุรกิจ

ขบวนการสหกรณ์เกษตรกรมีตัวแทนจากสมาคมผลิตครีมสหกรณ์เกษตรกร และบริษัท Spring Grove Stock and Grain Co. ซึ่งเป็นจุดขนส่งของ Yucatan Creamery Association ซึ่งอยู่ไม่ไกล Wilmington Township Mutual Life Insurance Co. มี Spring Grove เป็นที่อยู่ด้วยเช่นกัน

หมู่บ้าน Spring Grove ถูกจัดตั้งขึ้นในช่วงปลายปี 1889 2 พ.ย. 2432 พลเมืองสามสิบสี่คน Asle Halverson, Lars Budahl, OB Nelson, OB Tone, Lars O. Dokken, GE Overstrud, E. Ellingson, JM Walhus, Andrew B. Foss, Andrew Lee, Otto Brenne, OC Hagen, HM Gjerdinger, Knud Olsen, SH Ellestad, Ole O. Roppe, Jr., Charles Hoegh, F. Bartholomew, HN Hendrickson, H. Hanson, NP Newhouse, P. Olsen Fallang, Gilbert Askum, Christian Olsen, Andreas Nikkelson, Hans S. Lee, Teman Gilbertson, Iver Seby, Magnus Johnson, Hans J. Ellefsrud, C. Muller, Nels Hendrickson, J. Muller และ EA Flaskerud ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการของมณฑลเพื่อขอจัดตั้ง ของหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของมาตรา 11, ตำบล 101, ช่วงที่ 7, และทางเหนือของครึ่งทางเหนือของมาตรา 14, พื้นที่ 480 ไร่, ซึ่งประชากรในวันที่ 31 ต.ค. 2432 เป็นตัวแทน 369 คน มีการระบุไว้ว่าอาณาเขตนี้ ส่วนต่างๆ ในไตรมาสตะวันออกเฉียงใต้ของมาตรา 11 ได้รับการชุบโดย Mons Fladager เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2420 และ 22 มกราคม พ.ศ. 2427

O.B. Tone หนึ่งในผู้ลงนามในขณะนั้นเป็นประธานคณะกรรมการเทศมณฑล เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของ H. It. บริกส์ในการประชุมปกติของร่างกายนั้น คำร้องได้รับและการพิจารณาเบื้องต้นที่รับผิดชอบของนายโทน การเลือกตั้งถูกจัดขึ้นอย่างถูกต้องเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2432 โดยรับผิดชอบของลาร์ส บูดาห์ล, โอเล โอ. รอปเป้ จูเนียร์ และเอช. เอ็น. เฮนดริกสัน ซึ่งลงคะแนน 75 เสียง 53 เห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ และ 22 ฝ่ายคัดค้าน

การเลือกตั้งประจำปีครั้งแรกจัดขึ้นในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2432 โดยดูแลโอเล่ ซี. สเตเนโรเดนและอี. เอลลิงสันในฐานะผู้พิพากษา และเจ. เอ็ม. วัลฮุส เป็นเสมียน มีการลงคะแนนเสียงสามสิบสี่เสียงและมีผู้สมัครเพียงคนเดียวสำหรับแต่ละสำนักงาน: ประธานาธิบดี ผู้ดูแลทรัพย์สินของ Charles Hoegh, N. Olson, OB Nelson และ Asle Halverson ผู้บันทึก, เหรัญญิกของ SH Ellestad, ผู้พิพากษา HN Hendrickson, L. Budahl และ F. Bartholomew constables, JJ โอไบรอัน และ OG Myrah

การประชุมคณะกรรมการชุดใหม่ครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2433 ดร.ซี.เค. ออนการ์ดเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคนแรก O. G. Myrah เป็นข้าหลวงใหญ่ข้างถนนคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2546 ได้มีการสั่งทางเท้าและทางม้าลาย ดังนั้นวงล้อของรัฐบาลหมู่บ้านจึงเคลื่อนไหว

ประธานาธิบดีของหมู่บ้านได้แก่: 1889, Charles Hoegh 1894, A. Halverson 1897, TT Bergh 1899, Truls Paulson 1903, Charles Hoegh 1906, OB Nelson 1907, Truls Paulson 1908, Asle Halverson 1909, GC Glasrud ​​1914, CJ Sylling 1916 , GC Glasrud ​​1918, ซีเจ ซิลลิง.

เครื่องบันทึก ได้แก่ 1889, S. H. Ellestad 1897, H. L. Quanrud 1898, C. J. Schansberg 1903, F. E. Poerg 1907, Helmer Ostle 1908, E. O. Clauson 1914, Ove Hoegh 1917, E. L. Quinnell 9 มีนาคม พ.ศ. 2453 จอห์น วาเลอร์ได้รับเลือกเป็นเสมียน แต่ปฏิเสธที่จะรับใช้ และนายคลอสันกล่าวต่อ การเลือกตั้งขั้นต้นทั้งหมดเป็นเอกฉันท์ที่ผู้สมัครรับคะแนนเสียงทั้งหมดหรือภายในหนึ่งหรือสองคะแนนเสียงทั้งหมด จนถึงปี พ.ศ. 2438 จำนวนคะแนนเสียงสูงสุดในการเลือกตั้งครั้งใด ๆ คือ 34 ในปีนั้นเนื่องจากคำถามเกี่ยวกับกระแสน้ำจึงมีการลงคะแนน 63 เสียง แต่แล้วความสนใจก็ลดลงและในปี พ.ศ. 2442 มีเพียง 31 คนเท่านั้นที่ถูกทิ้ง ในปี 1900 มีคะแนนเสียง 59 เสียง ผู้สมัครที่ประสบความสำเร็จสำหรับนายกเทศมนตรีที่มีคะแนนเสียงเก้าเสียงคัดค้านเขา การแข่งขันจริงครั้งแรกเกิดขึ้นในปี 1901 เมื่อ Truls Paulson ได้รับ 24 โหวตสำหรับประธานาธิบดีและ Charles Hoegh 23 ในปี 1902 Paulson ได้รับ 58 โหวตและ Hoegh 24 ปีหน้าจาก 121 โหวต Hoegh ได้รับ 119 ในปีนั้น 1903 เป็นการประกวดบันทึกครั้งแรก FE Joerg ได้รับ 87 โหวตและ HL Quanrud 34 ในปี 1904 คะแนนทั้งหมดลดลงเหลือ 42 และไม่มีการแข่งขัน คำถามเกี่ยวกับใบอนุญาตที่ออกมาในปี 1905 มีการโหวต 137 เสียง แต่การแข่งขันเดียวสำหรับสำนักงานคือตำแหน่งผู้บันทึก FE Joerg ได้รับ 88 คะแนนและ Ove Hoegh 50 คะแนน สำหรับคำถามเกี่ยวกับใบอนุญาต 33 คะแนนเป็นใบอนุญาตและ 100 ต่อ. อีกครั้งในปี พ.ศ. 2449 การแข่งขันเพียงรายการเดียวที่บันทึกได้คือ F. E. Joerg ได้รับ 69 และ Helmer Ostle ได้ 48 โหวต ในปี ค.ศ. 1907 การแข่งขันครั้งแรกสำหรับคณะกรรมาธิการได้เกิดขึ้น Ole Hendrickson ได้รับ 21 คะแนนจากคะแนน 58 ของ A. O. Roppe สำหรับตำแหน่งบนกระดาน ปีหน้า Asle Halverson ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีด้วยคะแนนเสียง 58 ต่อ Henry Fladager ซึ่งได้รับ 33 คะแนน ในปี 1909 เมื่อผู้ลงคะแนนถูกแบ่งแยกจากคำถามเรื่องการขายล็อตหมายเลข 56 มีการแข่งขันกันอย่างใกล้ชิดสำหรับสำนักงานทั้งหมดยกเว้นสำนักงานของ ความยุติธรรม. ข้อเสนอที่จะขายดำเนินการด้วยคะแนนเสียง 39 ต่อ 26 เสียง ดอกเบี้ยลดลงในปีหน้า มีเพียง 35 โหวตเท่านั้น และไม่มีการแข่งขันใดๆ ในปีพ.ศ. 2454 มีการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีและผู้ดูแลผลประโยชน์ แต่ไม่มีผู้ใดใกล้ชิด

ในปี ค.ศ. 1914 มีการแข่งขันสำหรับนายกเทศมนตรี ผู้ดูแลทรัพย์สิน และเสมียน แต่ไม่มีใครใกล้เคียงเลย ยกเว้นเสมียน Ove Hoegh เอาชนะ EO Clausen ด้วยคะแนนเสียง 69 ต่อ 61 ในปีพ.ศ. 2458 ไม่มีการแข่งขันใด ๆ ยกเว้นผู้ประเมิน ของ Karlsbratten รับ 33 และ Charles Hoegh 25 โหวต ในปี ค.ศ. 1916 ไม่มีการแข่งขันอย่างใกล้ชิด ยกเว้นสองครั้งที่มีเอกฉันท์ ที่ใกล้ที่สุดคือเสมียน Hoegh ได้รับ 54 และ Clauson 27 โหวต Glassrud มีคะแนนเสียง 71 คะแนนสำหรับประธานาธิบดีและ Sylling 12 ในปีพ. ศ. 2460 การประกวดเพียงครั้งเดียวคือสำหรับนายกเทศมนตรี G. C. Glasrud ​​ได้รับ 51 และ J. N. Ristey 48 โหวต ในปี พ.ศ. 2461 ไม่มีการแข่งขันอย่างใกล้ชิด สำหรับประธานาธิบดี อี.เจ. ฟอสส์ได้รับ 26 โหวตต่อ 40 สำหรับซี.เจ. ซิลลิง ในปี พ.ศ. 2462 การเลือกตั้งเป็นเอกฉันท์

ระบบป้องกันอัคคีภัยก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2434 เมื่อหมู่บ้านซื้อที่ดินจาก Ole O. Roppe ได้สร้างบ้านเครื่องยนต์และอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยซึ่งประกอบด้วยรถดับเพลิง 2 คัน รถบรรทุก แท่นยก สายยาง และถัง เพื่อป้องกันไฟไหม้ Ole O. Hagen ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจปล่องไฟ ขณะนี้หมู่บ้านมีอุปกรณ์ดับเพลิงซึ่งประกอบด้วยรถลากสายยางสามคัน รถเกี่ยวและบันไดขนาดเล็ก สายยางขนาด 2½ นิ้วขนาด 700 ฟุต และกระดิ่งสัญญาณเตือนภัย มีอาสาสมัครดับเพลิง จำนวน 25 คน

บ่อน้ำสาธารณะแห่งแรกใน Spring Grove มีขึ้นก่อนสมัยหมู่บ้าน มอนส์ ฟลาดาเจอร์ ทำลายบ่อน้ำขนาดเจ็ดสิบฟุต และปูด้วยอิฐ ก่อนถึงยุคของการขุดเจาะบ่อน้ำ โรงสีลมถูกวางไว้เหนือสิ่งนี้และรางยื่นออกไปที่ถนนเพื่อจัดหาน้ำสำหรับใช้สาธารณะ ขั้นตอนแรกในการจัดตั้งการประปาหมู่บ้านเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2437 เมื่อซื้อที่ดินจากลาร์ส บูดาห์ลในราคา 350 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อจุดประสงค์ในการจัดตั้งแหล่งน้ำ 12 มีนาคม พ.ศ. 2438 ด้วยคะแนนเสียง 56 ต่อ 9 ผู้ลงคะแนนอนุมัติการออกพันธบัตรมูลค่า 3,000 ดอลลาร์ มีการตัดสินใจว่าจะมีโรงงานที่ควบคุมโดยกังหันลม แต่เมื่องานดำเนินไป ก็พบว่าจำเป็นต้องมีบ่อน้ำที่ลึกกว่านั้น และสร้างสถานีสูบน้ำสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน พร้อมหอคอยและถังน้ำมัน ระบบที่สมบูรณ์พร้อมไฟหลักและหัวจ่ายน้ำเสร็จสมบูรณ์ในต้นฤดูใบไม้ผลิปี 2439 ในราคา 3,927 ดอลลาร์ ระบบได้รับการขยายตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การประปาดำเนินการบนระบบถังยกระดับ โดยมีถังขนาด 1,800 บาร์เรลบนหอคอยสูง 60 ฟุต น้ำประปามาจากบ่อน้ำลึกสองแห่ง กำลังสูบน้ำที่ตกแต่งโดยเครื่องยนต์เบนซิน ความดัน 30 ถึง 35 ปอนด์ หมู่บ้านนี้มีท่อประปาขนาด 6 นิ้วยาวประมาณ 3,000 ฟุต มีหัวจ่ายน้ำแบบคู่ 16 หัว และทางตัน 4 ทาง

3 ม.ค. 2441 ได้รับการโหวตจากสภาให้จุดไฟถนนในหมู่บ้านด้วยไฟน้ำมันก๊าด 17 เมษายน พ.ศ. 2444 ได้รับการโหวตจากสภาให้แนะนำระบบน้ำมันเบนซิน ในระหว่างนี้ในปี พ.ศ. 2435 สัญญาดังกล่าวได้ถูกยกเลิกในวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2434 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2436 S. G. Reque ได้รับอนุญาตให้จัดทำแผนสำหรับโรงงานผลิตไฟฟ้าแสงสว่าง ประชาชนได้ลงคะแนนเสียงเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2446 โดยมีปัญหาในการออกพันธบัตรมูลค่า 5,500 เหรียญสหรัฐฯ เพื่อจุดประสงค์นี้ และการตัดสินใจอันเป็นที่ชื่นชอบก็ได้รับคะแนนเสียง 70 ต่อ 50 เสียง แต่เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2446 สภาปฏิเสธ การเสนอราคาทั้งหมดและข้อเสนอถูกยกเลิก 12 มีนาคม พ.ศ. 2455 พันธบัตรมูลค่า 7,500 ดอลลาร์ได้รับการโหวตให้เป็นศาลากลาง โรงงานไฟฟ้าแสงสว่าง และการขยายงานประปา งานเสร็จสมบูรณ์ในปีนั้น ศาลากลางเป็นโครงสร้างอิฐชั้นเดียวที่มองเห็นได้ชัดเจน โดยเป็นที่อยู่อาศัยของโรงงานและห้องประชุมสภา และล็อกไว้ และจัดหาที่พักพิงสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิง ในปีเดียวกันนั้นได้มีการจัดหาบ่อน้ำเมืองใหม่ 31 ส.ค. 2458 ทำสัญญากับบริษัท Root River Power & Light เพื่อให้บริการเป็นระยะเวลาสิบห้าปี ในเวลาเดียวกัน 1,750 ดอลลาร์ได้รับการโหวตให้ปรับปรุงโรงงานในท้องถิ่น เพื่อให้หมู่บ้านนี้มีบริการไฟส่องสว่างที่ยอดเยี่ยมสำหรับวัตถุประสงค์ตามท้องถนน เชิงพาณิชย์ และที่อยู่อาศัย

Root River Power & Light Co. ซึ่งมีโฮมออฟฟิศที่ Preston และโรงไฟฟ้าที่ Brightdale Park เป็นผู้จัดหาหมู่บ้าน Fountain, Preston, Harmony, Canton, Prosper, Mabel, Spring Grove, Caledonia และ Houston เจ้าหน้าที่คือ: ประธาน, รองประธาน Tollef Sanderson, เหรัญญิก A. G. Olson, S. A. Langum A. H. Hanning เป็นผู้จัดการทั่วไป

หนึ่งในความงามของ Spring Grove ที่กล่าวถึงแล้วคือสวนสาธารณะ ซึ่งเป็นพื้นที่สามเหลี่ยมผืนดินที่อยู่ทางตะวันตกของโบสถ์อันโอ่อ่า ทางทิศตะวันออกของอุทยานแห่งนี้ถูกนำเสนอต่อหมู่บ้านโดยคริสตจักร ในปี พ.ศ. 2457 หมู่บ้านได้สร้างเวทีการแสดง ในระหว่างนี้ มีการขายล็อตจำนวนมากที่จุดยอดด้านตะวันตก ในปี 1916 ที่ดินเหล่านี้ถูกครอบครองโดยอาคารหลายหลัง ที่ปลายยอดเป็นหลุมใต้ดิน ร้านของ T.T. Bergh ถูกรื้อทิ้ง ทางทิศตะวันออกของอาคารนี้เป็นอาคารยาว ทอดยาวจากถนนหนึ่งไปอีกถนนหนึ่งเป็นมุมหนึ่ง เป็นที่ว่างทางตอนเหนือสุดที่เคยถูกครอบครองโดยธนาคารแห่งรัฐออนสการ์ดและทางใต้สุดโดยร้านค้าทั่วไปของ Olson & Kieland ทางตะวันออกของร้านนี้คือร้านตีเหล็กของเอช.พี.ดาห์ล ในฤดูใบไม้ผลิปี 2459 รายได้อัลเฟรด โอ. จอห์นสันและอัลเบิร์ต ฮัลลันปรากฏตัวต่อหน้าสภาซึ่งเป็นตัวแทนของคณะกรรมการช่วยคริสตจักร สังคมเยาวชนของคริสตจักร และเสนอข้อเสนอโดยที่ร่างนั้นตกลงที่จะมอบเงินจำนวน 3,400 ดอลลาร์ให้กับหมู่บ้าน ซื้อล็อตเหล่านี้ รื้ออาคาร เติมหลุม และแปลงรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดให้เป็นสวนสาธารณะ ข้อเสนอนี้ได้รับการยอมรับ อาคารต่างๆ ถูกรื้อถอนและปรับระดับพื้นดิน ส่วนที่เหลือของค่าใช้จ่ายจะถูกจ่ายโดยหมู่บ้าน พุ่มไม้ที่ประดับประดาสวนถูกวางไว้โดย Ladies' Improvement Club สโมสรนี้มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า Community Improvement Society จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2460 โดยมีเจ้าหน้าที่เหล่านี้ ได้แก่ ประธาน นาง C. M. Langland รองประธาน นาง Ove Hoegh เหรัญญิก นาง J. N. Ristey เลขานุการ นาง C. J. Helland

หมู่บ้านแห่งนี้มีอาคารเรียนที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ด้วยหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในเขต โรงเรียนแรกในบริเวณใกล้เคียงเป็นโรงเรียนนอร์เวย์ ในปีพ.ศ. 2400 ได้มีการสร้างบ้านโรงเรียนแบบโครงขนาดประมาณ 18 x 24 ฟุต โรงเรียนที่นี่สอนเป็นภาษาอังกฤษบางครั้งและบางครั้งเป็นภาษานอร์เวย์ อาคารนี้ ฝั่งตรงข้ามถนน ทิศตะวันออกของโรงเรียนปัจจุบันเป็นศูนย์รวมชุมชน ใช้เป็นที่ชุมนุมทั่วไป ศาลากลาง และอาคารเรียน ในปี พ.ศ. 2415 ได้มีการสร้างอาคาร 2 ชั้นขึ้น ทำให้โครงสร้างปัจจุบันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ อาคารตั้งอยู่ท่ามกลางสนามหญ้ากว้างขวาง มีที่สำหรับสนามเด็กเล่น อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ

โรงพยาบาล Spring Grove เติมเต็มความต้องการในชุมชนมาอย่างยาวนาน เมื่อเห็นความจำเป็นของสถาบันดังกล่าว รายได้อัลเฟรด โอ. จอห์นสัน ในการชักชวนพลเมืองชั้นนำจำนวนหนึ่ง เรียกประชุมในช่วงต้นปี 2459 และแผนงานต่างๆ เสร็จสมบูรณ์ซึ่งส่งผลให้มีการรวมตัวกัน 15 ก.พ. 2459 เหมาะสม ที่ตั้งในเขตชานเมืองด้านเหนือของหมู่บ้านถูกซื้อเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2459 และเริ่มสร้างอาคารทันที สถาบันเปิดเมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2460 โดยดูแล Emma Larson เธอประสบความสำเร็จ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2461 โดยนางสาวเออร์แลนสัน เจ้าหน้าที่และผู้ดูแลทรัพย์สินเดิมยังคงให้บริการอยู่ Alfred O. Johnson ประธาน Dr. G. M. Helland รองประธาน J. N. Ristey เลขานุการและเหรัญญิก J. J. Jetson, M. S. Nelson, P. L. Bergsgaard, H. A. Burtness, O. A. Kroshus, Spring Grove ทั้งหมด และ H. E. Burtness แห่ง Caledonia โรงพยาบาลตั้งอยู่อย่างน่ารื่นรมย์บนยอดผู้บังคับบัญชา เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทั้งหมด ได้รับการดูแลอย่างดี และกำลังทำงานอย่างยอดเยี่ยมในด้านการรักษาและความสะดวกสบาย

ที่ทำการไปรษณีย์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2397 ด้วยความพยายามของเจมส์ สมิธ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายไปรษณีย์ และสำนักงานได้เปิดขึ้นที่บ้านของเขา ซึ่งเป็นโรงเตี๊ยมในขณะนั้น เป็นผู้ให้ชื่อสปริงโกรฟ เขายังคงยึดสถานที่นั้นต่อไปจนกระทั่งประมาณสองปีหลังจากนั้น เมื่อเอ็มบริก คนุดสันได้รับแต่งตั้ง และเขาได้ย้ายสำนักงานไปที่บ้านของเขาใกล้กับสถานที่ฮิงค์ลีย์เก่า ในปี พ.ศ. 2404 มอนส์ ฟลาดาเจอร์ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองและเก็บไว้ในร้านของเขาเป็นเวลาประมาณหนึ่งปี เมื่อนายเพรนทิสส์รับตำแหน่งและย้ายสำนักงานไปที่โรงแรมซึ่งเป็นร้านเก่าแก่ของฮิงคลีย์ หลังจากนั้นไม่นาน ดร. ที. เจนสัน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นนายไปรษณีย์ เขาแต่งตั้งเจ.ซี. ทาร์ตต์เป็นรอง ซึ่งเข้ารับตำแหน่งในร้านค้าของเขาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน ใกล้กับสถานที่เก่าของแมคคอร์มิก สำนักงานถูกเก็บไว้ในลักษณะนี้จนถึงปี พ.ศ. 2408 เมื่อเนลส์ โอลสัน ออนส์การ์ดได้รับหน้าที่ จากนั้น Truls Paulson และ O. E. Kieland คนต่อไปก็มาถึง จากนั้น Mons Flatager ได้รับการแต่งตั้งจากฝ่ายบริหารของคลีฟแลนด์โดยไม่มีการชักชวน แต่เขาปฏิเสธที่จะรับใช้ และได้แต่งตั้ง T.I. Doely ผู้ซึ่งส่งคำร้องไปทั่ว ได้รับการแต่งตั้ง ตามมาด้วย O.B. Tone ผู้สืบทอดตำแหน่งโดย O.C. Vaaler ซึ่งยังคงรับใช้อยู่

Spring Grove มีหนังสือพิมพ์เมื่อเกือบสี่สิบปีก่อน ในฤดูใบไม้ผลิของปี 1880 ชายหนุ่มผู้กล้าได้กล้าเสีย Sven H. Ellestad เริ่มต้นโฟลิโอขนาดเล็ก 10 x 24 นิ้ว และเรียกมันว่า Spring Grove Posten เขาเป็นบรรณาธิการ เจ้าของ ผู้จัดพิมพ์ และเครื่องพิมพ์ ชมิดท์ นิลสัน ซึ่งเริ่มสนใจในความสำเร็จของมัน มีส่วนสนับสนุนงานบรรณาธิการส่วนใหญ่ในคอลัมน์ มีถิ่นที่อยู่ในท้องถิ่นในอาคารหลังเล็กๆ ของร้านฮาร์ดแวร์ของที. ที. เบิร์ก สื่อของเขามีขนาดเล็กและมีราคา 180 ดอลลาร์ กระดาษมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่พักหนึ่ง แต่สถานการณ์ไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์ และการตีพิมพ์ก็หยุดลง รายการสมัครรับข้อมูลถูกครอบครองโดย Decorah Posten

Spring Grove Herald เริ่มต้นเป็น Spring Grove Weekly โดย W. H. Smethurst สำนักงานตั้งอยู่ในอาคาร Haaken & Haaken ซึ่งปัจจุบันเป็นร้านอาหารของ Ellingson กระดาษมีความยากลำบากในการดำรงอยู่ และในที่สุดก็ถูกซื้อโดย Frank Bartholomew ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่เมือง Winnebago เขาย้ายมันไปที่อาคารหัวมุมซึ่งตอนนี้ถูกครอบครองโดยพี่น้องแฟลดาเจอร์ จากนั้นเขาก็สร้างอาคาร 2 ชั้นโดยมีโรงพิมพ์อยู่ด้านล่างบันได และโรงอุปรากรขึ้นบันได ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2436 อาคารหลังนี้ถูกไฟไหม้ และถึงแม้จะมีความพยายามอย่างกล้าหาญของแผนกดับเพลิงอาสาสมัคร โดยมีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคารหลังนี้ โกดังเก็บอุปกรณ์ข้างบ้าน และโบสถ์ ถูกทำลายทั้งหมด มันเป็นเพียงการทำงานที่หนักหน่วงเท่านั้นที่ส่วนอื่น ๆ ของธุรกิจได้รับการช่วยเหลือ แต่อย่างไม่สะทกสะท้าน นายบาร์โธโลมิวพิมพ์ปัญหาไฟไหม้และดำเนินการในเพิงจนถึงฤดูใบไม้ผลิปี 2438 เมื่อเขาขายให้กับโอเคดาห์เล ผู้สร้างอาคารชั้นเดียวในปัจจุบันบนไซต์เดียวกัน และแก้ไขเฮรัลด์จนกระทั่งเขาได้รับเลือกเป็นเคาน์ตี ทนายความสี่ปีครึ่งต่อมา มันถูกดำเนินการโดยจีโอ ดับเบิลยู. ดโรว์ลีย์ในฐานะผู้เช่าชั่วคราว และต่อมาขายให้จอร์จ เอช. คัสเตอร์ ซึ่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนในท้องที่ เขาขายให้อัลเบิร์ต โอลสัน ซึ่งขายให้อี.แอล.เบิร์ก จากนั้นจึงโอนไปให้ บีแอล ออนส์การ์ด เจ้าของคนปัจจุบัน ซึ่งครอบครองมาตั้งแต่ปี 2449 ในช่วงเวลานี้ เฮรัลด์ได้รับการแก้ไขโดยฝ่ายต่างๆ เป็นผู้เช่า: ชาร์ลส์ แอล. เมทคาล์ฟ สามปีและจนกระทั่งได้รับเลือกเป็นเสมียนศาล และ OO Kjomme ในช่วงปี พ.ศ. 2457 และ พ.ศ. 2458 ด้วยข้อยกเว้นเหล่านี้ คุณ Onsgard เป็นผู้ดำเนินการบทความเอง และภายใต้การบริหารของเขา ได้มีวงเวียนใหญ่และมีอิทธิพลสำคัญ

ธนาคารทั้งสองแห่ง ได้แก่ State Bank of Spring Grove และ Onsgard State Bank

ธนาคารแห่งรัฐ Onsgard มีจุดเริ่มต้นในช่วงอายุเจ็ดสิบเมื่อ Nels Olson Onsgard ซึ่งเป็นผู้ดูแลร้านค้าเริ่มจัดการด้านการเงินของลูกค้าในฐานะที่พักส่วนตัว ขายร่างจดหมาย จัดหาเงินกู้ และอื่นๆ ในปี พ.ศ. 2433 ธุรกิจนี้ได้รับการจัดตั้งเป็นธนาคารแห่งสปริงโกรฟและจัดตั้งขึ้นที่ด้านหลังร้าน ต่อมามีการต่อเติมด้วยอิฐ โดยหันไปทางทิศเหนือของถนนอีกสายหนึ่ง 6 กันยายน พ.ศ. 2450 ธนาคารแห่งรัฐออนสการ์ดถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีเนลส์ โอ. ออนส์การ์ดเป็นประธาน โอ.เค. ดาห์เลเป็นรองประธาน โอ.เอ็น. ออนส์การ์ดเป็นแคชเชียร์ และบี.เอ็น. ออนส์การ์ดเป็นผู้ช่วยแคชเชียร์ ในปี 1911 O.N. Onsgard ดำรงตำแหน่งรองประธาน แคชเชียร์ B.N. Onsgard และ 0 E Hallan ผู้ช่วยแคชเชียร์ ในปี ค.ศ. 1915 หลังจากการเสียชีวิตของเนลส์ โอลสัน ออนส์การ์ด โอ.เค. ดาห์ลได้รับตำแหน่งประธานาธิบดี เจ้าหน้าที่คนอื่นๆ ก็ยังคงอยู่เช่นเดิม ในปี พ.ศ. 2460 พี. ที. นิวเฮาส์ ดำรงตำแหน่งรองประธานแทน โอ. เอ็น. ออนส์การ์ด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 B. T. Haugen เป็นผู้ช่วยแคชเชียร์คนที่สอง ขณะนี้มีเจ้าหน้าที่: ประธาน, รองประธาน O.K. Dahle, แคชเชียร์ P. T. Newhouse, ผู้ช่วยแคชเชียร์ B. N. Onsgard, O. E. Hallan ผู้ช่วยแคชเชียร์คนที่สอง, B. T. Haugen สถาบันได้ย้ายไปยังธนาคารแห่งใหม่ที่เห็นได้ชัดเจนในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 อาคารหลังนี้มีอุปกรณ์ครบครันสำหรับวัตถุประสงค์ นอกเหนือจากห้องธนาคารหลัก ห้องให้คำปรึกษา และห้องเจ้าหน้าที่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ธนาคารมีทุน 25,000 ดอลลาร์ ส่วนเกินและกำไรที่ไม่มีการแบ่งแยกเป็นเงินกู้ยืม 15,622.96 ดอลลาร์ และส่วนลด 266,758.18 ดอลลาร์ เงินฝากรวม 388,054.81 ดอลลาร์ และเงินสดสำรองทันที 53,463.70 ดอลลาร์ ตามรายงานของวันที่ 31 ธันวาคม 2461 ธนาคารตั้งเป้าที่จะมอบให้กับผู้มีอุปการคุณทุก ๆ บริการที่เข้ากันได้กับวิจารณญาณธนาคารอนุรักษ์นิยม โดยตระหนักว่าในการพัฒนาเขตชนบทเป็นอนาคตของหมู่บ้าน จึงช่วยในการพัฒนาดังกล่าวในทุกวิถีทาง และสร้างความประทับใจให้กับเกษตรกรว่าธนาคารเป็นสำนักงานใหญ่ทางการเงินที่แท้จริง ซึ่งอาจมีการปรึกษาหารือกันในทุกวิชา เกี่ยวกับผลประโยชน์ร่วมกันของพวกเขา

State Bank of Spring Grove จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2447 โดย C.J. Scofield จาก Caledonia O. B. Tone, O. B. Nelson, Mons Fladager และ Dr. Trond Stabo จาก Spring Grove และ E.J. Scofield แห่ง Elbow Lake 10 พ.ย. สุภาพบุรุษเหล่านี้ในฐานะกรรมการ ได้พบและเลือกโอ.บี.โทนเป็นประธาน โอบี.เนลสันเป็นรองประธาน และซี.เจ.สกอฟิลด์เป็นแคชเชียร์ In the meantime, a bank building, a sightly structure of brick, a real ornament to the business street of Spring Grove, and in every way excellently equipped for its purpose, had been erected. Doors were opened on Dec. 12, 1904, in sole charge of the cashier, C. J. Scofield. The capital stock was $15,000 and the surplus $5,000. The institution since then has enjoyed a well deserved growth. From a staff of one the working force has increased to four. Oct. 1, 1906, Charley M. Langland became assistant cashier in January, 1916, Archie C. Scofield, son of the cashier, became second assistant cashier and on June 5, 1918, M. C. Ike became bookkeeper. O. B. Tone, the first president, served until his death, March 14, 1917, and at the January meeting of 1918 was succeeded by O. B. Nelson, and Mr. Nelson was succeeded as vice president by Peter Fladager who, after the death of his father, Mons Fladager, in 1906, had become a director at the January meeting of 1907. In January, 1914, Charley M. Langland succeeded Dr. Trond Stabo as director. But in January, 1918, Dr. Stabo again became a director. So with the retirement of O. B. Tone and Mons Fladager, both deceased, and the addition of Charley M. Langland and Peter Fladager, the directorate is the same as originally constituted. In 1905, the first full year of business, the bank had deposits of $56,002.36, and loans and discounts of $44,112.27. In 1910, the deposits were $205,434.35, and the loans and discounts $176,976.19. In 1915, the deposits were $313,852.46, and the loans and discounts $339,032.46. The bank is in close touch with farming conditions, and aims to be a farmers bank in every particular. It endeavors to assist the farmers in their financial affairs, looking after their investments and giving advice at all times. It has also taken an important part in distributing helpful literature, encouraging business methods in agriculture, and lending its best assistance in the progress of the community. According to the report, at the end of 1918 the bank had a capital of $15000 surplus and undivided profits of $14,785 loans and discounts of $289,092.97 total deposits of $393,678.76 and immediate cash assets of $69,859.96.

The creamery industry is an important one in Spring Grove. The first creamery in Spring Grove was started by Nels Olson Onsgard, merchant and banker. The successive owners were then: Graham & Tollefson Ole N. Kjome, Sylling & Larson, Gaare & Sylling and Nels Kjome, the latter of whom sold to the co-operative company. The Spring Grove Co-operative Creamery Co. was incorporated Jan. 28, 1909, by Knute H. Rauk, P. C. Onstad, O. C. Vaaler, Albert Bergsrud, Magnus Thoreson, Peter Kinneberg and K. E. Kieland. K. H. Rauk was the first president. The present officers are: president, Henry Roverud vice president, C. B. Doety secretary, Carl Haugen treasurer, Peter Onstad directors, Knute H. Rauk, O. A. Kroshus and John N. Schmidt.

The vicinity of Spring Grove was selected as the site of a village in 1852 by James Smith, and at once became a famous stopping place for the heavy stream of pioneers coming from Brownsville, or up over the Iowa prairies and bound far the rich farm lands to the westward and northwestward. He put up a house and a store on the eastern part of section 11, and began to accommodate travelers. In 1855, he sold his store to William Hinckley. Hinckley bought land of Embrick Knudson, and erected and opened a store a half a mile west of Smith's place. About this time Embrick Benson sold to William Flemming forty acres on which most of the village is now located. Flemming opened a hotel, called the "Pumpkin Tavern." About this time Smith platted a village which never materialized. He soon sold to Robert McCormick who kept a public house. Nick and Jesse Demering opened a saloon near the "Pumpkin Tavern," but soon sold to a Mr. Badger, of Wisconsin, who put in a stock of merchandise. This building with its contents was soon burned. Tartt & Smith from Dorchester, Iowa, then opened a store but remained only a short time. In the meantime the forty first owned by Benson and then by Flemming had passed into the hands of Peter Halverson. In February, 1860, he sold to Mons Fladager, the real founder of the village. Mr. Fladager opened a store in the "Pumpkin Tavern" building. In 1864, he erected a store on the site of the old Badger building. In 1881, he completed a brick block. The same store is now occupied by his sons. Mr. Fladager platted the present village. When he arrived here there were but two people, William Hinckley, keeping a general store, and Peter McCormick, keeping a hotel.

In the meantime, the surrounding country had been settled by sturdy Norwegian pioneers, the vanguard coming in 1852. Of the first colony, there now remain but two: Mrs. Mons Fladager, who was Jorend P. Lommen, daughter of Peter Lommen, and L. T. Johnson. The early township history has been related. The interests of the township center in the village, the town hall being located but half a mile to the westward. This building was erected in 1896, has suitable sheds, and in the yard a commanding flag pole has been erected. Nearby is the beautiful cemetery where so many of the pioneers repose.


สารบัญ

Founded in 1797, Spring Grove is the nation's second-oldest psychiatric hospital. Only the Eastern State Hospital which was founded in 1773 in Williamsburg, Virginia, is older. In its long history it has been variously known as The Baltimore Hospital, The Maryland Hospital, The Maryland Hospital for the Insane, and finally as The Spring Grove Hospital Center. The present site was purchased in 1852 by which time the original buildings had become inadequate. Dr Richard Sprigg Steuart, then President of the Board and Medical Superintendent, managed to obtain authorization and funding from the Maryland General Assembly for the construction of the new facility at Spring Grove. He chaired the committee that selected the Hospital's present site in Catonsville, and he personally contributed $1,000 towards the purchase of the land. [ 2 ] Building was however delayed by the onset of the American Civil War, and was not completed until 1872. Steuart's building (known at various times as "The Main Building", "The Center Building" or "The Administration Building,") remained the main hospital facility for almost 100 years. It was eventually demolished in 1963, when it was replaced by more modern construction. [ 1 ]


Baltimore Heritage

Timothy Leary’s got nothing on Baltimore! Join us for a walk around the Spring Grove Hospital Center campus to see this partially abandoned historic facility where, among other things, the first and longest government-run psychedelic drug research took place. Here, scientists tested LSD and other chemicals as potential treatments for psychiatric illnesses until national controversy caught up with everybody and the research was shut down in 1976.

Spring Grove has a history far deeper than the experimental 1960s. Founded in 1797, it is the second oldest continuously operating psychiatric hospital in the country. Before the Civil War, free and enslaved African Americans were also patients here. Later it became a whites-only facility. Today, Spring Grove treats around 300 patients, a fraction of its 1960 population. There’s also a psychiatric illness research facility in the same building where the LSD experiments occurred.

Our our tour we’ll see the remnants of the oldest building on campus and industrial structures from the 1930s, plus a barely noticeable cemetery. Join us as we walk through three centuries of history that weaves together tales of yellow fever epidemic, Confederate traitors, and psychedelic scandal. Groovy.


A personal unique caring touch.

Whether it is a garden reception, a remembrance pick-up softball game, or a more traditional service, Spring Grove is known for a personal unique and caring touch. Our staff specializes in creating those moments that inspire your guests to share their favorite memories of your loved one. Click below and see what Spring Grove can create for you.

Stay up to date

Sign up to get the latest information on current events at Spring Grove and to be notified of new products and services.


Bakery and Laundry

By: Kathryn Simmons

Vocational buildings at mental institutions tend to take a backseat to the more established patient wards in status and prominence. The history of the Laundry and the Bakery at the South Carolina State Hospital for the Insane has certainly fallen by the wayside due to their reputation as more menial structures. Nonetheless, these two distinct structures possess architectural integrity and history making them value worthy of preservation. They exemplify the importance and the history of occupational therapy in psychiatry during nineteenth-century America, and they both set the standard for the construction of other buildings of the same vernacular style at other sites.

The introduction of occupational therapy significantly changed mid-nineteenth-century American psychiatric treatment. It suggested that being in a routine set in a peaceful and supportive environment can be restorative, allowing the curing process to proceed, and even to accelerate.[1] Therefore, it was common for hospital staff to encourage the mentally ill to work while under the care of an institution.[2] This kind of occupational therapy was no different at the Columbia Division on Bull Street. Individuals with less serious ailments were given permission, even encouraged, to perform tasks around the campus, including working in places such as the institution’s bakery and laundry.

Positioned directly behind the Babcock building, and different than the laundry facility that is still standing today, the original Laundry on Mills Drive was erected in 1884. Prior to its completion, the structure was initially a steam plant however, it was adaptively reused as the mental hospital’s first official laundry facility.[3] The Building Committee reported that this “neat, substantial brick structure” was nearly completed in 1882 however, they needed a small appropriation in the amount of $94.45 in order to finish the job.[4] Even more, the place where clothing and linen were laundered prior to this time was considerably modest: The Sixty-Second Annual Report indicates that a large brick room was added to the Laundry building in its early years, replacing a wooden shed that was used for washing dirty laundry.[5] Even though it was not originally built as a laundry, this means that the original Laundry building on Mills Drive provided the first established and longstanding structure for these particular tasks to be performed.

The Laundry building that still stands consists of a central section with extended wings, and is elevated to two levels. It also houses a cupola, which is comparable to the one located on the roof of Babcock, even though its iconic neighbor’s is more cylindrical. The Laundry is a structure more vernacular and occupational in nature, supplied with an engine and boiler as well as basic machinery for washing, drying, and ironing. The building itself is analogous to many other laundry facilities in the States as well, including those regarded as the best in the country. Though, designing the buildings to resemble one another was done merely out of convenience and building efficiency.[6] The Spring Grove Hospital Center in Williamsburg, Virginia, for instance, is the second oldest psychiatric hospital in the nation it houses a one-story laundry building similar in style to the one at Bull Street.[7]

An earthquake on August 31, 1885 brought destruction to several buildings, including the Laundry. It left many in turmoil, and the Building Committee issued a deposition to rebuild many aspects of the campus as a result. It also wanted to take the proper precautions to ensure that the structures could withstand similar disasters in the future. The Laundry was supplied with indoor hydrants and sufficient hose following an accident at City Water Supply, the workers were asked to find an alternative source as well. They dug a large well in the rear of the building as a result. In the end, a considerable amount of funds was spent on maintenance and improvements that year, including a tank and steam pump.[8] Regrettably, tragedy struck once again when the Laundry was consumed by fire two years later in 1887. The structure’s insurance, amounting to nearly $6,000, allowed the Building Committee to make plans to construct another laundry plant, to repair the boilers and the grist mill, and to purchase a new engine.[9]

The patients working in the Laundry aided in these changes and in the upkeep of the building as part of their occupational therapy. According to archival records, these patients—as well as others who received the same type of therapy—were not paid but merely encouraged to work.[10] The Mental Health Board and others in higher authority declared it was solely for the benefit of the patients and occupational therapy purposes, yet this proves to be rather suspicious since the hospital was benefiting from a substantial amount of free labor. These patients were among others who aided in the maintenance and sustainment of these vocational buildings, but the patients highly outnumbered them.

This structure stood for only three years before a newly constructed Bakery joined it in 1900. At a height of fifteen and a half feet, it features a central portion and it contains machinery for baking and two ovens, as well as two wings assigned for storing bread and flour.[11] Like the Laundry building at the Columbia Division of the State Hospital, there were facilities similar in style and architecture to the Bakery at other institutions, such as the Bakery at the United States Military Academy at West Point.[12] Patients that worked at the Bakery as part of their occupational therapy were responsible for preparing baked goods for everyone on the campus as well as those at the Pineland Training School. They worked in conjunction with the central kitchen, which was where they baked goods prior to the building’s construction: The patients prepared any necessary items in the Bakery, and then delivered those to the kitchen, which was where the main food was prepared. Workers then carried the meals to each dining room and dormitory in “food trains.”[13] This system of production influenced a similar arrangement when the Bakery and the kitchens merged in the early 1950s, known today as the Food Services Building. This new facility provided more efficient food preparation and serving, and many called it the best in the Southeast.[14]

Around the same time, the Board of Health contracted the Columbia architectural firm Lafaye & Lafaye to lay the foundation for the development and construction of a new Laundry and Bakery at State Park. Overseen by Robert S. Lafaye, the Laundry building was completed on January 10, 1914.[15] The staff and patients needed these new facilities, especially the Laundry, because the existing ones failed to meet the hospital’s needs.[16] The annual reports frequently lamented the overcrowded conditions of the hospital and, similar to the events at the Columbia Division, the Laundry facility regrettably could not keep up with the demands. During the latter part of 1959, the Board of Health contracted the laundry management consulting services of Victor Kramer Co., Inc. in hopes of establishing a facility that provided better quality and more efficient service. Establishing a Bakery and a Laundry facility at State Park authorized the decommission of their former counterparts at the Columbia Division, for these new structures were purpose-built to serve not only the State Hospital at Bull Street, but also the penitentiary, the youth reformatories in the surrounding area, and Whitten Village upstate.[17]

Standing in the shadows of the grand Babcock building for almost a century, the Laundry and the Bakery both have an architectural history worthy of preservation. These structures illustrate the importance and the history of occupational therapy at the height of nineteenth-century psychiatry. They—in addition to their counterparts at State Park—also set the standard for similar vocational buildings, such as the Laundry at the Spring Grove Hospital Center and the Bakery at West Point. Each annual report and archived document further exemplified and proved this. These two buildings were imperative for the effective treatment of each patient—not just those who worked there. They were more than just a laundry and a bakery.

[1] Katherine Ziff, Asylum on the Hill: History of a Healing Landscape (Athens: Ohio University Press, 2012), 7.

[2] Carla Yanni, The Architecture of Madness: Insane asylums in the United States (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2007), 74-75.

[3] 1958 Report of Committee to Study Mental Health Laws and Facilities, The South Carolina Picture, 17, Box 10A, Series 190018, State Dept. of Mental Health Office of the State Commissioner Administrative, correspondence, and speech files of the superintendent/state commissioner ca. 1919-1973, “Laundry 1959 thru 1960,” South Carolina Department of Archives and History, Columbia, SC. (Hereafter referred to as SCDAH)

[4] 59th Annual Report of the South Carolina Lunatic Asylum for the Fiscal Year 1881-82, 7-14, Container 1, Series 190002, Mental Health Commission, Annual Reports of the South Carolina Department of Mental Health 1838-1903, SCDAH.

[5] 62nd Annual Report of the South Carolina Lunatic Asylum for the Fiscal Year 1884-85, 23, Container 1, Series 190002, Mental Health Commission, Annual Reports of the South Carolina Department of Mental Health 1838-1903, SCDAH.

[6] 62nd Annual Report of the South Carolina Lunatic Asylum for the Fiscal Year 1884-85, 23, Container 1, Series 190002, Mental Health Commission, Annual Reports of the South Carolina Department of Mental Health 1838-1903, SCDAH 59th Annual Report of the South Carolina Lunatic Asylum for the Fiscal Year 1881-82 (p. 11), Container 1, Series 190002, Mental Health Commission, Annual Reports of the South Carolina Department of Mental Health 1838-1903, SCDAH.

[7] “Spring Grove Hospital: A History of Spring Grove,” last modified July 20, 2011, http://www.springgrove.com/history.html

[8] 63rd Annual Report of the South Carolina Lunatic Asylum for the Fiscal Year 1885-86, 9-10, Container 1, Series 190002, Mental Health Commission, Annual Reports of the South Carolina Department of Mental Health 1838-1903, SCDAH.

[9] 74th Annual Report of the South Carolina State Hospital for the Insane for the Year 1887, 6, Container 1, Series 190002, Mental Health Commission, Annual Reports of the South Carolina Department of Mental Health 1838-1903, SCDAH.

[10] “A New Laundry for Negro Division is Called Greatest Need,” Series 19008, State Dept. of Mental Health Agency General Reference Scrapbooks, 1951-1964, Newspaper Clippings Unlabeled black binder, SCDAH

[11] 77th Annual Report of the South Carolina State Hospital for the Insane for the Year 1900, 15, Container 1, Series 190002, Mental Health Commission, Annual Reports of the South Carolina Department of Mental Health 1838-1903, SCDAH.

[12] “State Hospital’s New Kitchen and Bakery Called Best in the Southeast,” The State Newspaper, Series 19008, State Dept. of Mental Health Agency General Reference Scrapbooks, 1951-1964, Newspaper Clippings Unlabeled black binder, SCDAH.

[13] “A New Laundry for Negro Division is Called Greatest Need,” Series 19008, State Dept. of Mental Health Agency General Reference Scrapbooks, 1951-1964, Newspaper Clippings Unlabeled black binder, SCDAH.

[14] “State Hospital’s New Kitchen and Bakery Called Best in the Southeast,” The State Newspaper, Series 19008, State Dept. of Mental Health Agency General Reference Scrapbooks, 1951-1964, Newspaper Clippings Unlabeled black binder, SCDAH.

[14] “A New Laundry for Negro Division is Called Greatest Need,” Series 19008, State Dept. of Mental Health Agency General Reference Scrapbooks, 1951-1964, Newspaper Clippings Unlabeled black binder, SCDAH.

[15]4th Annual Report of State Hospital Commission to the General Assembly of South Carolina 1913, 2, Container 2, Series 190002, Mental Health Commission, Annual Reports of the South Carolina Department of Mental Health 1905-1958, SCDAH.

[16] “A New Laundry for Negro Division is Called Greatest Need,” Series 19008, State Dept. of Mental Health Agency General Reference Scrapbooks, 1951-1964, Newspaper Clippings Unlabeled black binder, SCDAH.

[17] Barnett, Joe. “New Pen Cellblock, State-Use Laundry Are Okayed by Board,” The State Newspaper, Box 10A, Series 190018, State Dept. of Mental Health Office of the State Commissioner Administrative, correspondence, and speech files of the superintendent/state commissioner ca. 1919-1973, “Laundry 1959 thru 1960,” SCDAH.


Find out what's happening in Catonsville with free, real-time updates from Patch.

According to Spring Grove's annual report of 1906, the building housed 25 patients. The upper floor was used as sleeping quarters, and the lower floor included a sitting room ("for those who do not work") and a dining room.

The original hospital was located in the city of Baltimore and dates to 1797, making it the second oldest continuously operated psychiatric hospital in the country. Because of the need for expanded facilities, the present site in Catonsville was purchased in 1852.


In the spring of 1955, M. Edythe Klotzman and her husband Aaron gathered a group of their friends together in Baltimore to create a new non-profit organization – Friends of Psychiatric Research, more commonly known as Friends. They wanted to create an organization dedicated to fostering research to improve the lives of people with mental illness. They also believed that an independent non-profit research institution was the best vehicle for bringing together the variety of people whose different talents could shed light on socio-medical problems. Aaron personally contributed $2,500, representing 1/3 of the total first year’s operating budget.

Research on the Treatment of Serious and Persistent Mental Illness

At the outset, Friends of Psychiatric Research was based at Spring Grove State Hospital fostering research on mental disorders. In 1960, Friends received funding for its first federal research grant. By 1962, the organization was associated with Springfield State Hospital, and in 1964, Friends was appointed to conduct research for all seven of the State of Maryland’s state psychiatric hospitals.

During Friends’ association with the State of Maryland, there were a number of notable accomplishments. Researchers completed a collaborative outpatient study of the treatment of schizophrenia with participants from Maryland State Psychiatric Hospitals. Drs. Albert Kurland, Thomas Hanlon, and Kay Ota in particular conducted an important comparative effectiveness trial of different anti-psychotic medications for the treatment of schizophrenia. Their research also examined the use of anti-depressant therapy in this patient population. In addition, this team examined other important areas of the treatment of serious and persistent mental disorders.

Friends instituted a “night hospital” at Spring Grove Hospital for women on the road to recovery from mental health problems who still needed the support of the hospital on a daily basis. These women worked during the day and returned “home” to the Hospital each evening. This program was one of the first such programs in the United States. Friends also sponsored two vocational rehabilitation residences for developmentally challenged children in downtown Baltimore.

For approximately ten years, beginning in 1967, Friends operated two group homes for men and women with mental health problems in Baltimore, Maryland. More than 500 clients who lived in the homes received counseling, participated in social adjustment programs and, when possible, held jobs and contributed their earnings to the homes’ operating expenses. About 20% of the clients were able to return to the community as self-supporting individuals.

Friends helped administer the Veterans Administration (VA) – National Institute of Mental Health grant for a multi-site lithium carbonate clinical trial for bipolar disorder at 22 VA hospitals nationwide. The VA’s Central Neuropsychiatric Research Laboratory under the direction of Dr. James Klett oversaw this important study.

Findings from pharmacotherapy studies and group homes demonstrated that people with serious and persistent mental illness could be treated in the community to permit their reintegration in society and at much lower cost than residing in state institutions. These findings contributed to emerging deinstitutionalization trends in the United States.

As its research projects became more diverse and numerous, the name of the organization was changed to Friends Medical Science Research Center, Inc. Friends’ reputation was growing as well. Physicians, other health professionals, and principal investigators in Maryland were approaching Friends to administer research projects for them.

Heroin and Other Opioid Addiction

Friends made major contributions to the study of heroin addiction and its treatment from the early days of the heroin epidemic in the 1960s. In June 1964, the Director of the Office of Economic Opportunity, aware of the growing need to evaluate drug treatment programs in the United States, sought Friends’ assistance, thrusting the organization into the national spotlight and into the newly emerging world of electronic data collection.

Dr. David Nurco, who joined Friends in the mid-1960s, began studying the impact of drug abuse on families and the community, establishing the Friends Social Research Center (SRC) as the organization’s primary research site, until the opening of its Los Angeles office in the 1970s. Since its inception, researchers at the SRC have focused their work on determining the nature, correlates, and consequences of drug abuse and developing effective treatment interventions.

In 1963, Friends Medical Laboratory was established to detect heroin and other substance use through urine testing. The laboratory was used in research conducted by Drs. Nurco, Hanlon, and colleagues to examine approaches to better provide community supervision of individuals on parole and probation. It was also used in clinical trials of early opioid antagonists (cyclazocine and naloxone) in this population. The laboratory subsequently provided services to substance abuse treatment programs and private industry throughout the State of Maryland. Researchers in the lab pioneered a technique for testing urine specimens for 36 opioids and other substances. The Friends laboratory still operates today as a corporation separate from FRI, serving as a community partner in the treatment of drug use disorders.

In 1971, Dr. John Krantz, one of Friends’ original Board members, recognized the need to treat drug addiction as a disease. His dream was to provide treatment for adolescents with substance use problems, a cause for which he personally raised $167,000. Friends secured additional state and federal funding to provide treatment for substance using youth. This marked the beginning of Epoch Counseling Center, located in metropolitan Baltimore, which provided outpatient counseling for adolescents and adults with alcohol and drug problems.

In 1975, an increasing number of requests for assistance with grants administration from VA hospitals in California led to the establishment of a Friends branch in Tarzana, California. At that time, Friends, through Dr. Klett’s VA research group, assisted with a federally-funded VA cooperative study of a long-acting opioid pharmacotherapy, called LAAM, for the treatment of heroin addiction. This study was funded by President Nixon’s Special Action Office for Drug Abuse Prevention led by the nation’s first drug czar, Dr. Jerome Jaffe, now a senior research scientist at FRI. The study brought Dr. Walter Ling to Friends for a 40-year collaboration between his research group at UCLA and Friends to examine treatments for opioid and other substance use disorders.

Throughout the 1980s, principal investigators involved in extramural studies funded by the National Institutes of Health began requesting Friends to administer their grants, including pharmaceutical studies. In addition, during the 1980s, 1990s, and 2000s, FRI investigators continued to expand their research work in the identification and treatment of opioid and other drug use disorders, focusing on pharmacotherapy, psychosocial treatments, bio-behavioral HIV interventions, and prevention. In 1996, Friends updated its name to Friends Research Institute (FRI) to reflect is broader research focus.

In 1997, through the tireless efforts of Dr. Steven Shoptaw, FRI established Safe House, which continuously operated until 2015. Safe House provided low-cost, safe, and decent housing to people living with HIV/AIDS who also may have had unstable housing, a mental illness, and/or substance problem. Safe House helped this vulnerable community by reducing the barriers to care.

In 2008, FRI assumed responsibility for an existing clinic in Los Angeles, renamed the Friends Community Center, which operates service programs and conducts research studies focused on reducing substance use (including methamphetamine) and HIV risks with individuals who experience multiple health disparities. The site is located on the border of Hollywood and West Hollywood.

Today, an interdisciplinary group of FRI investigators continue to conduct research on substance misuse and its intersection with criminal justice, HIV/AIDS, health, and mental health. Their work has garnered widespread recognition resulting from its contribution to both scientific knowledge and clinical practice. Throughout its history and into the future, FRI is committed to contributing to the well-being of society through studies designed to discover effective and scalable approaches to alleviate some of the most vexing health and societal problems.


MARYLAND DEPARTMENT OF HEALTH

(M00L01, formerly 32.12.01)
FY2021 appropriation: $414,508,371 authorized positions: 119.8
Aliya C. Jones, M.D., Deputy Executive Director (410) 402-8452
e-mail: [email protected]
web: https://bha.health.maryland.gov/pages/Home.aspx


Springfield Hospital Center, Sykesville, Maryland, August 2006. Photo by Diane F. Evartt.
CHIEF OF STAFF
Stephanie C. Slowly, Acting Chief of Staff (410) 402-8451
e-mail: [email protected]

MEDICAL DIRECTOR
Steven G. Whitefield, M.D., Medical Director (410) 402-8446
e-mail: [email protected]

BEHAVIORAL HEALTH FACILITIES

  EASTERN SHORE HOSPITAL CENTER (Cambridge)
  (M00L07, formerly 32.12.07)
  FY2021 appropriation: $22,958,055 authorized positions: 188.6
  Forrest A. Daniels, D.Sc., Chief Executive Officer (410) 221-2525 1-888-216-8110 (toll free) fax: (410) 221-2558
  e-mail: [email protected]
  web: https://health.maryland.gov/eshc/Pages/Home.aspx

    CITIZENS ADVISORY BOARD
    Appointed by Governor upon recommendation of Secretary of Health to 4-year terms:
    Vacancy, Chair (chosen by Board)
    James E. Smith, 2016 Cheryl T. Cotten, 2019 Sylvia M. Dlugokinski-Plenz, 2020 Katherine A. Smith, 2020 Cathy Jo Jones, D.N.P., 2022 Stacey L. Kram, D.N.P., 2022 Andrew J. Naumann, 2023 Debra A. Webster, Ed.D., 2024 three vacancies.

   MEDICAL RECORDS
   Jennifer T. Jones, ผู้อำนวยการ (410) 221-2503 e-mail: [email protected]

   NURSING
   Vacancy, ผู้อำนวยการ (410) 221-2428

   PERFORMANCE IMPROVEMENT
   Lisa K. Hines, R.N., Manager (410) 221-2428 e-mail: [email protected]

   PERSONNEL SERVICES
   Vacancy, ผู้อำนวยการ (410) 221-2330

   OPERATIONS
   William H. Webb, Chief Operations Officer (410) 221-2527
   e-mail: [email protected]

    ENVIRONMENT OF CARE
    Cory S. Perdue, ผู้อำนวยการ (410) 221-2333 e-mail: [email protected]

   FISCAL SERVICES
   Lori A. Woods, Chief Financial Officer (410) 221-2312 e-mail: [email protected]

   HOSPITAL POLICE
   Wallace O. Creighton, หัวหน้า (410) 221-2323 e-mail: [email protected]

   HOUSEKEEPING
   Vacancy, Supervisor (410) 221-2363

   MAINTENANCE
   Randall T. Williams, Supervisor (410) 221-2372

   PATIENT SERVICES
   Paula Palladino, Clinical Director (410) 221-2492
   e-mail: [email protected]

    MEDICAL EDUCATION
    Dolores J. Slyter, บรรณารักษ์ (410) 221-2485 e-mail: [email protected]

   PSYCHOLOGY
   Doris A. Staeudle, Ph.D., ผู้อำนวยการ (410) 221-2334 e-mail: [email protected]

   REHABILITATION & ACTIVITIES
   Kimberly S. Lawhorne, Manager (410) 221-2380

   SOCIAL WORK
   Rachel Sadorf, ผู้อำนวยการ (410) 221-2457 e-mail: [email protected]

   (M00L04, formerly 32.12.04)
   FY2021 appropriation: $22,165,949 authorized positions: 186.5
   Lesa A. Diehl, Chief Executive Officer (301) 777-2240
   e-mail: [email protected]
   web: www.tbfinancenter.com/page/home

       CITIZENS ADVISORY BOARD
       Appointed by Governor upon recommendation of Secretary of Health to 4-year terms:
       Vacancy, Chair (chosen by Board)
       Alvin Scott Gibson, 2019 Yvonne M. Perret, 2021 David A. Goad, 2022 Craig A. Robertson, 2022 Mary S. Shrout, 2022 Mark A. Tomick, 2022 Rayelle T. Davis, 2024.

        OPERATIONS
        Craig W. Alexander, ผู้ดูแลระบบ (301) 777-2260
        e-mail: [email protected]

       HOUSEKEEPING
       Gerard A. Peck (301) 777-2249

       MAINTENANCE
       Joseph E. Crawford, Jr., Supervisor (301) 777-2280

       MEDICAL RECORDS
       Krystal A. Dowling, Supervisor (301) 777-2325 e-mail: [email protected]

       PERSONNEL
       Christina M. Loney, ผู้ดูแลระบบ (301) 777-2236 e-mail: [email protected]

       POLICE
       James D. Hott, หัวหน้า (301) 777-2205 e-mail: [email protected]

       PURCHASING
       Jimmie R. Murphy, Purchasing Officer (301) 777-2227

       PATIENT SERVICES
       Linda de Hoyos, M.D., Clinical Director (301) 777-2270
       e-mail: [email protected]

        NURSING
        Kimberley Martin, R.N., ผู้อำนวยการ (301) 777-2209 e-mail: [email protected]

       PHARMACY
       James M. Crable, Clinical Pharmacist (301) 777-2221

       PSYCHOLOGY
       Janet L. Hendershot, Psy.D., ผู้อำนวยการ (301) 777-2220 e-mail: [email protected]

       REHABILITATION
       Melissa J. Nething, ผู้อำนวยการ (301) 777-2232

       CLIFTON T. PERKINS HOSPITAL CENTER (Jessup)
       (M00L10, formerly 32.12.10)
       FY2021 appropriation: $71,616,033 authorized positions: 599.5
       Marian G. Fogan, Chief Executive Officer (410) 724-3003 fax: (410) 724-3009
       e-mail: [email protected]
       web: https://health.maryland.gov/perkins/Pages/home.aspx

           CITIZENS ADVISORY BOARD
           Appointed by Governor upon recommendation of Secretary of Health to 4-year terms:
           Danielle LaSure-Bryant, Chair (chosen by Board, 1-year term), 2021
           C. Arthur Blair, 2018 Jennifer L. Shotwell, 2020 Sandora B. Cathcart, 2021 Anna E. D'Agostino, 2021 Tracie A. Montague, 2021 Yetta D. Lyle, 2022 two vacancies.

           OPERATIONS
           Vacancy, Chief Operating Officer (410) 724-3003

           DIETARY SERVICES
           Vacancy, ผู้อำนวยการ (410) 724-3045

          HUMAN RESOURCES
          Jazmine J. Rich, ผู้อำนวยการ (410) 724-3014 e-mail: [email protected]

          PATIENT SERVICES
          Inna Taller, M.D., Clinical Director (410) 724-3076
          e-mail: [email protected]

           ADMISSIONS
           Lawrence Q. Brown, ผู้อำนวยการ (410) 724-3227

          MEDICAL CLINIC
          Syed Karim, M.D., ผู้อำนวยการ (410) 724-3105 e-mail: [email protected]

          NURSING
          Michelle L. Preston, Chief Nursing Officer (410) 724-3184 e-mail: [email protected]

          PRETRIAL EVALUATIONS
          Danielle R. Robinson, M.D. (410) 724-3217 e-mail: [email protected]

          PSYCHIATRY
          Inna Taller, M.D., ผู้อำนวยการ (410) 724-3079

          PSYCHOLOGY
          Salah C. (Chris) Khellaf, Ph.D., ผู้อำนวยการ (410) 724-3019 e-mail: [email protected]

          REHABILITATION
          Marian G. Fogan, O.T.R./L. (410) 724-3211 e-mail: [email protected]

            CITIZENS ADVISORY BOARD
            Appointed by Governor upon recommendation of Secretary of Health to 4-year terms:
            Vacancy, Chair (chosen by Board)
            Michele A. Washart, 2019 Sandra B. Pelzer, 2020 Nakieta Lankster, Psy.D., 2021 Brynez M. Roane, Ph.D., 2022 Jane S. Casper, 2024 two vacancies.

           ADMINISTRATION
           Molly J. Evans, Chief Operating Officer (410) 368-7825
           e-mail: [email protected]

           MEDICAL SERVICES
           Tonya D. Tuggle, M.D., Medical Director (410) 369-7803
           e-mail: [email protected]

            CLINICAL SERVICES
            Christine C. Hess, ผู้อำนวยการ (410) 368-7805 e-mail: [email protected]

             CITIZENS ADVISORY BOARD
             Appointed by Governor upon recommendation of Secretary of Health to 4-year terms:
             Vacancy, Chair (chosen by Board)
             Thomas Pulaski, 2019 Mary M. Bradley, R.N., 2020 Adaugo Frimpong, 2020 Darlene A. Simmons, 2021 Rebecca Cutick, 2022 Beverly C. Richardson-O'Neil, 2024 Lori R. Stone, 2024.

            ADMINISTRATION
            James Polimadei, Chief Operating Officer (301) 251-6824
            e-mail: [email protected]

            MEDICAL SERVICES
            Claudette J. Bernstein, M.D., Medical Director (301) 251-6821
            e-mail: [email protected]

             NURSING
             Suba Serry, ผู้อำนวยการ (301) 251-6863

            PSYCHOLOGY SERVICES
            Prabha Menon, ผู้อำนวยการ (301) 251-6857 e-mail: [email protected]

             SPRING GROVE HOSPITAL CENTER (Catonsville)
             (M00L09, formerly 32.12.09)
             FY2021 appropriation: $86,593,873 authorized positions: 740.4
             Dwain S. Shaw, J.D., Chief Executive Officer (410) 402-7455
             e-mail: [email protected]
             web: https://health.maryland.gov/springgrove/Pages/home.aspx
                CITIZENS ADVISORY BOARD
                Appointed by Governor upon recommendation of Secretary of Health to 4-year terms:
                Vacancy, Chair (chosen by Board)
                Kevin G. Becker, 2020 Linda J. Raines, 2024 Sue Song, 2021 Paula W. Wolf, 2021 Richard K. Powell, 2022 Edgar K. Wiggins, 2023 Linda J. Raines, 2024 three vacancies.

                 ADMINISTRATIVE SERVICES
                 Jorel M. Fleming, Chief Operating Officer (410) 402-7301
                 e-mail: [email protected]

                 DIETARY
                 Linda M. Alexander-Johnson, Director, Dietary Operations Service (410) 402-7577 e-mail: [email protected]

                PERSONNEL
                Colina V. Mason, Chief Human Resource Officer (410) 402-7501 e-mail: [email protected]

                PLANT MANAGEMENT
                Bryan K. Chenoweth, ผู้อำนวยการ (410) 402-7405 e-mail: [email protected]

                PATIENT SERVICES
                Marie Rose Alam, M.D., Chief Medical Officer (410) 402-7595
                e-mail: [email protected]

                 ADMISSIONS
                 Mark N. Mollenhauer, M.D., Associate Clinical Director (410) 402-7595 e-mail: [email protected]

                CLINICAL OPERATIONS
                Vacancy, หัวหน้า (410) 402-7204

                CONTINUED CARE DIVISION
                Vacancy, ผู้อำนวยการ (410) 402-7131

                DENTAL SERVICES
                Shankari Kumarachandran, D.D.S., ผู้อำนวยการ (410) 402-7804 e-mail: [email protected]

                EDUCATION
                Karima M. Orpia, ผู้อำนวยการ (410) 402-7788 e-mail: [email protected]maryland.gov

                HEALTH INFORMATION SERVICES
                Ann M. Sutton, ผู้อำนวยการ (410) 402-7657 e-mail: [email protected]

                NURSING
                Wendy A. Tarbalouti, R.N., Chief Nursing Officer (410) 402-7818 e-mail: [email protected]

                PERFORMANCE IMPROVEMENT
                John E. O'Brien, ผู้อำนวยการ (410) 402-7297 e-mail: [email protected]

                PHARMACY
                Robert P. Zepp, ผู้อำนวยการ (410) 402-7817

                PSYCHOLOGY
                Jerome F. (Jerry) Kowalewski, Ph.D., ผู้อำนวยการ (410) 402-7699

                REHABILITATION SERVICES
                Margaret H. Farley, ผู้อำนวยการ (410) 402-7166 e-mail: [email protected]

                SOCIAL WORK
                Robin M. Templeton, ผู้อำนวยการ (410) 402-7550 e-mail: [email protected]

                 SPRINGFIELD HOSPITAL CENTER (Sykesville)
                 (M00L08, formerly 32.12.08)
                 FY2021 appropriation: $73,783,665 authorized positions: 672.5
                 Paula A. Langmead, Chief Executive Officer (410) 970-7000
                 e-mail: [email protected]
                 web: https://health.maryland.gov/springfield/Pages/home.aspx
                    CITIZENS ADVISORY BOARD
                    Appointed by Governor upon recommendation of Secretary of Health to 4-year terms:
                    Carole Ann Hays, Chair (chosen by Board in June, 1-year term), 2018
                    Spencer L. Gear, 2017 James P. Gleason, Jr., Esq., 2019 Jessica R. Contreras, 2020 Ann A. Patterson, 2020 Marianne Myrtue, 2024 Wrenn M. Skidmore, 2024.

                   PATIENT SERVICES
                   Olga M. Rossello, Clinical Director (410) 970-7006
                   e-mail: [email protected]

                    FORENSIC SERVICES
                    Tyler C. Hightower, M.D., ผู้อำนวยการ (410) 970-7100 e-mail: [email protected]

                   MEDICAL RECORDS
                   Denise L. Maskell, ผู้อำนวยการ (410) 970-7110 e-mail: [email protected]

                   MEDICAL SERVICES
                   Vacancy, ผู้อำนวยการ (410) 970-7120

                   NURSING
                   Gloria E. Merek, R.N., ผู้อำนวยการ (410) 970-7167 e-mail: [email protected]

                   PERFORMANCE IMPROVEMENT
                   Iris I. Mielke, Deputy Director (410) 970-7040 e-mail: [email protected]

                   PHARMACY
                   Bethany A. DiPaula, Pharm.D., ผู้อำนวยการ (410) 970-7135 e-mail: [email protected]

                   PSYCHIATRIC SERVICES
                   Jo A. Hall, M.D., Acting Director (410) 970-7275 e-mail: [email protected]

                   PSYCHOLOGY
                   Robert A. Levin, Ph.D., ผู้อำนวยการ (410) 970-7140 e-mail: [email protected]

                   REHABILITATION
                   Vacancy, ผู้อำนวยการ (410) 970-7180

                   SUPPORT SERVICES
                   Vinson McKennie, Chief Operations Officer (410) 970-7010
                   e-mail: [email protected]

                    ACCOUNTING
                    Vacancy, Chief Financial Officer (410) 970-7016


                   ดูวิดีโอ: โรงพยาบาลแพรสรางระบบการใหบรการดแลผสงอายกระดกสะโพกFast Track geriatric hip fracture care (อาจ 2022).